GDPR 

Informační memorandum naleznete zde:


Ministerstvo vnitra ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

J.K. advisory service s.r.o.

Telefonické spojení: 602 208 938

Oficiální e-mail pověřence: info@advisoryservice.eu


PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky www.msvimperk.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto webové stránky jsou také v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 01. 09. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek, prosím, zasílejte správci webu na emailovou adresu: ms2vimperk@msvimperk.cz.

Postupy pro posuzování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
e-mail: pristupnost@mvcr.cz