O nás

Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice  je příspěvkovou organizací, která  svou činnost vykonává na dvou pracovištích.

Hlavní budova v Klostermannově ulici je čtyřtřídní, odloučené pracoviště Mírová má pro děti připravené tři třídy.

Kapacita školy je 196 dětí, její součástí jsou dvě školní jídelny s celkovou kapacitou 250 strávníků.

Provoz školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin.

Zřizovatelem školy je Město Vimperk.


Přejeme si být školou, která je přátelská, otevřená novým myšlenkám, trendům a těží to nejlepší z našich tradic.

Snažíme se respektovat dítě jako vyvíjející se osobnost, ke každému přistupovat individuálně s ohledem na jeho jedinečnost. 
Naším cílem je vést děti k pozitivnímu přístupu k prostředí, ve kterém žijeme, a všemu, co nás obklopuje, objevovat svět a učit se formou hry a prožitku. 

Chceme hodně času trávit na školní zahradě a v přírodě, protože respektujeme přirozenou potřebu pohybu.

Chceme, aby naše škola byla otevřena rodičům, jejich nápadům a aktivitám. Být místem, které nabízí pocit bezpečí, jistoty, vzájemné důvěry, a kde se děti cítí spokojené.