Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny        Jana ZUSKOVÁ


Pracoviště:                      Klostermannova 365, 385 01 Vimperk

Tel. číslo kuchyně:         388 411 943 

Pracoviště:                      Mírová 442, 385 01 Vimperk

Tel. číslo kuchyně:          388 415 595 


Stravné je hrazeno z účtů rodičů na účet školní jídelny u České spořitelny
182 - 574528349/0800 vždy mezi 9. a 13. dnem v následujícím měsíci.

Je nutné nechávat na Vašem účtu dostatečnou finanční rezervu.


CENY STRAVNÉHO

Děti do 6 let (včetně nápoje)

- přesnídávka ........................ 12,- Kč

- oběd ..................................... 26,- Kč

- svačina ................................. 10,- Kč

Celodenní strava ............. 48,- Kč


Děti 7 leté (včetně nápoje)

- přesnídávka ...................... 13,- Kč

- oběd ................................... 27,- Kč

- svačina ............................... 10,- Kč

Celodenní strava ............ 50,- Kč


Prosíme, zkontrolujte si výši finančního limitu ve Vaší bance.

Děkujeme

Přes tyto webové stránky není možné odhlašovat Vaše děti.

Pro oznámení nepřítomnosti v MŠ nadále využívejte telefon nebo osobní kontakt.