Informace pro rodiče

Den otevřených dveří


Uzavření MŠ v době letních prázdnin
zveřejněno dne 13. 3. 2023

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem si Vás dovolujeme informovat o OMEZENÍ provozu MŠ Klostermannova 365 a jejího odloučeného pracoviště Mírová 442 v době letních prázdnin.

1. 7. – 31. 7. 2023 - MŠ UZAVŘENA

V případě nezbytné potřeby může zákonný zástupce zažádat o umístění svého dítěte do            MŠ 1. máje 180. Tento požadavek je nutné projednat přímo s ředitelkou MŠ 1. máje a včas podat žádost o přijetí. Tato žádost podléhá správnímu řízení.

1. 8. – 25. 8. 2023 - Provoz omezen pouze na pracoviště MÍROVÁ 442

Vzhledem k omezené kapacitě dětí žádáme rodiče o zvážení nutnosti svých požadavků.

Pro závazné přihlášení dětí k prázdninové docházce obdržíte včas formulář od třídních učitelek.

28. 8. – 1. 9. 2023 - MŠ UZAVŘENA

Prosíme, abyste tyto informace zohlednili při plánování svých letních dovolených.


ZMĚNA VÝŠE CENY STRAVNÉHO

Vážení rodiče,

vzhledem k nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni od 1. února 2023 zvýšit cenu stravného:

Děti do 6 let (včetně nápoje)

                                                                             od 1.2.2023

o přesnídávka ........... 10,- Kč             + 2,-             12,- Kč

o oběd ....................... 23,- Kč             + 3,-             26,- Kč

o svačina ..................... 9,- Kč             + 1,-              10,- Kč

Celodenní strava ................................................ 48,- Kč


Děti 7 leté (včetně nápoje)

o přesnídávka ............ 11,- Kč            + 2,-              13,- Kč

o oběd ........................ 24,- Kč           + 3,-              27,- Kč

o svačina ...................... 9,- Kč           + 1,-               10,- Kč

Celodenní strava ................................................ 50,- Kč


Prosíme, zkontrolujte si nastavení výše finančního limitu ve vaší bance.


Děkujeme za pochopení