Informace pro rodiče

Odnesení věcí z šaten

Vážení rodiče,
prosíme Vás o odnesení všech věcí z šaten!!!

Rodičům dětí, které budou o prázdninách navštěvovat MŠ Klostermannova připomínáme, aby si na svých třídách vyzvedli včas lůžkoviny.

Děkujeme za pochopení


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024

zveřejněno dne 13. 6. 2024

Dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovila rada města Vimperk na svém zasedání dne 27. 5. 2024 usnesením č. 570 výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole takto:

S platností od 1. 9. 2024 bude měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činit

600,- Kč za dítě.


Mgr. Ladislava Slavíková, v. r.
ředitelka školy


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

zveřejněno dne 14. 5. 2024 


Uzavření MŠ v době letních prázdnin

zveřejněno dne 12. 3. 2024

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem si Vás dovolujeme informovat o OMEZENÍ provozu MŠ Klostermannova 365 a jejího odloučeného pracoviště Mírová 442 v době letních prázdnin.

1. 7. – 31. 7. 2024 - Provoz omezen pouze na pracoviště KLOSTERMANNOVA 365

Vzhledem k omezené kapacitě dětí žádáme rodiče o zvážení nutnosti svých požadavků.

Pro závazné přihlášení dětí k prázdninové docházce obdržíte včas formulář od třídních učitelek.


1. 8. – 31. 8. 2024 - MŠ UZAVŘENA

V případě nezbytné potřeby může zákonný zástupce zažádat o umístění svého dítěte do MŠ 1. máje 180. Tento požadavek je nutné projednat přímo s ředitelkou MŠ 1. máje a včas podat žádost o přijetí. Tato žádost podléhá správnímu řízení.

Prosíme, abyste tyto informace zohlednili při plánování svých letních dovolených.

Děkujeme


Aplikace NAŠE MŠ

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2023/2024 uvádíme do "zkušebního" provozu novou aplikaci NAŠE MŠ, která usnadní rodičům a mateřské škole vzájemnou komunikaci. Díky této aplikaci budete mít neustále při ruce veškeré aktuality z dění v mateřské škole.

Pomocí aplikace bude možné omluvit dítě z předškolního vzdělávání, budou zde zveřejněny fotografie z akcí školy, dále např. nástěnka školy nebo se dozvíte o akcích konaných v nejbližší době.

Přihlašovací údaje obdržíte začátkem října od třídních učitelek.


Bližší informace naleznete na webových stránkách https://nasems.cz/ a na přiloženém letáčku.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024